CONTRACTEN

1. Stand by / verrichtingen contract

  1. OpsommingstekenDienstverlening op verrichtingenbasis, op uw verzoek

  2. OpsommingstekenU weet tevoren wat het kost

  3. OpsommingstekenFacturering per maand, achteraf


  1. 2.Urencontract (losse uren of vaste afspraak)

  2. OpsommingstekenU legt vast hoeveel bedrijfsartstijd U nodig heeft per maand, kwartaal of per jaar

  3. OpsommingstekenIn overleg wordt een vast(e) dag(deel) afgesproken. Deze tijd wordt voor Uw bedrijf gereserveerd

  4. Opsommingsteken U weet dan tevoren wanneer uw bedrijfsarts exclusief voor U beschikbaar is

  5. Opsommingsteken Indien het gekozen aantal uren te ruim of te weinig blijkt kan dit opnieuw worden vastgelegd per begin van elk kwartaal.


In alle gevallen wil ik graag vooraf met U overleggen over werkwijze, wijze van terugkoppeling, en wat U kan en mag verwachten van een bedrijfsarts.

Indien U meer wilt weten, ook over tarieven, kunt U contact opnemen voor een afspraak.CONTACT

Mevr. dr. E.P. van Rees

Zelfstandig bedrijfsarts te Alkmaar


T 06-54254886                     

E emmelien@bedrijfsartsvanrees.nl

I www.bedrijfsartsvanrees.nl


Zakelijke gegevens

KvK58550119

BTW79998008B01

IBAN NL51 INGB 0686919734

Algemene voorwaarden gedeponeerd 20-11-2013 te Alkmaar

BIG 29013968301                                                                  

        MEER OVER MIJ


        CONTRACTEN


        LOCATIES


        VISIE


Communicatief en besluitvaardig

Pro-actieve en onafhankelijke opstelling

Betrokken bij bedrijf en medewerkers

Demedicaliserend waar mogelijk

Bekend met eigen regie modellen