Communicatief en besluitvaardig

Pro-actieve en onafhankelijke opstelling

Betrokken bij bedrijf en medewerkers

Demedicaliserend waar mogelijk

Bekend met eigen regie modellen

LOCATIES


Spreekuur locatie van bedrijfsarts

 1. OpsommingstekenUw medewerkers komen op mijn spreekuurlokatie. Indien U een consult wenst voor een medewerker, wordt telefonisch (of per e-mail) een afspraak gemaakt. U draagt zelf zorg voor de uitnodiging van uw medewerker.

 2. OpsommingstekenAfspraken kunnen plaats vinden in Alkmaar of in Nibbixwoud


Consult InCompany: op het bedrijf

 1. OpsommingstekenOp het bedrijf moet dan een geschikte ruimte
  aanwezig zijn

 2. OpsommingstekenIk kom naar uw bedrijf toe, en ik spreek daar de medewerker(s)

 3. OpsommingstekenInplannen : kan evt door uw secretariaat/HR gebeuren indien gewenst

 4. OpsommingstekenDe werkgever zorgt voor het uitnodigen van de medewerker


Consult bij de medewerker thuis: huisbezoek

 1. OpsommingstekenAls een medewerker door b.v. ernstige beperkingen niet naar de spreekuurlokatie of het werk kan komen

 2. OpsommingstekenKan bij een conflict drempelverlagend werken


Telefonisch consult

 1. OpsommingstekenSoms is huisbezoek niet nodig maar kan een consult telefonisch worden uitgevoerd. Vooral voor vervolgconsulten kan dit een optie zijn

CONTACT

Mevr. dr. E.P. van Rees

Zelfstandig bedrijfsarts te Alkmaar


T 06-54254886                     

E emmelien@bedrijfsartsvanrees.nl

I www.bedrijfsartsvanrees.nl


Zakelijke gegevens

KvK58550119

BTW79998008B01

IBAN NL51 INGB 0686919734

Algemene voorwaarden gedeponeerd 20-11-2013 te Alkmaar

BIG 29013968301                                                                  

        MEER OVER MIJ


        CONTRACTEN


        LOCATIES


        VISIE