MEER OVER MIJ                                                                               Werkervaring

                                                                               Als bedrijfsarts heb ik ervaring
                                                                               opgebouwd  in verschillende
                                                                               branches:

                                                                               - Zorg en jeugdhulpverlening

  1.                                                                             - Onderwijs

  2.                                                                             - Overheid en politie

  3.                                                                             - Woningstichtingen

  4.                                                                             - Farmaceutische industrie
                                                                                  (internationaal)

  5.                                                                             - Verwarmingsinstallatiebedrijven

  6.                                                                             - SchoonmaakbedrijvenAangesloten bij de volgende netwerken van zelfstandige bedrijfsartsen : BedrijfsArtsenGroep, Ar-Gon, Immediator, Schreuder Arbo, Mensely


Professionele continuiteit

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen NVAB. Nascholing, bijscholing, herregistratie etc is hier ondergebracht


Bedrijfsgeneeskundig dossier

Ik heb een licensie voor het systeem Dossiermanager van Medisoft.
Ik kan werken met verschillende systemen (oa Raet, Verzuimsignaal, Medosch)


Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht om U de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Een klachtenregeling is aanwezig : ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg www.klachtenportaalzorg.nl.


Maatwerk

U kiest zelf welke wijze U de dienstverlening in wilt vullen:

  1. OpsommingstekenU kiest het soort contract ( per verrichting of per tijdseenheid)

  2. OpsommingstekenU kiest de lokatie waar de consulten verricht worden 

CONTACT

Mevr. dr. E.P. van Rees

Zelfstandig bedrijfsarts te Alkmaar


T 06-54254886                     

E emmelien@bedrijfsartsvanrees.nl

I www.bedrijfsartsvanrees.nl


Zakelijke gegevens

KvK58550119

BTW79998008B01

IBAN NL51 INGB 0686919734

Algemene voorwaarden gedeponeerd 20-11-2013 te Alkmaar

BIG 29013968301                                                                  

        MEER OVER MIJ


        CONTRACTEN


        LOCATIES


        VISIE


Communicatief en besluitvaardig

Pro-actieve en onafhankelijke opstelling

Betrokken bij bedrijf en medewerkers

Demedicaliserend waar mogelijk

Bekend met eigen regie modellen